Mellan 1 oktober och 1 mars genomförs en kampanj i Stockholm som för fram budskapet ”Ner med anti-kommunismen, socialismen var enormt framgångsrik!”.
Bakom detta ligger givetvis att den bild av kommunism som vanligen ges utrymme är oerhört vinklad och missvisande. Det handlar om folkmord, framtvingade svältkatastrofer och förtyck. Detta är föga förvånande då man från borgerligt håll gör allt för att smutskasta det enda reella hotet mot kapitalismen. Staten står i borgarklassens tjänst och med institutioner som Levande historia förs de ideologiskt drivna kampanjerna ut under sken av att ha stöd i historisk forskning. Att det rör sig om lögner är uppenbart, så refereras exempelvis fortfarande till Robert Conquest för att belägga terrorn i Sovjet. Att Conquest var anställd av brittiska underrättelsetjänsten för att sprida anti-kommunistisk propaganda har dock varit känt sedan 1970-talet. Samtida forskning, bedriven av professionella historiker (vid t.ex. Harvard, som inte kan beskyllas för att vara ”vänster”), nämns inte.

Medan fascistiska banderoller och klistermärken är synliga över Stockholm, och för den delen andra städer i Sverige, lyser de kommunistiska med sin frånvaro. Det är viktigt att ta plats och synas. Att visa att alternativ finns!

Den inledda kampanjen riktar sig till arbetarklassen och fokuserar på de områden där den bor, inte minst miljonprogramsförorterna. I varje nummer av Arbetarkommunen kommer en affisch på kampanjens tema att finnas. Sätt upp den!