Bo Xilai (1949-), en ledande
gestalt inom den ”nya vänstern” eller ”nymaoismen” i Kinas Kommunistiska
Parti (KKP), har blivit fälld för påstådd korruption och dömd till
livstids fängelse. Xilai satt i KKP:s politbyrå, ett av de högsta
styrande organen, och företrädde där en hård linje mot korruptionen i
KKP och statsapparaten och förde en ständig kamp mot Kinas
kapitalistiska vägval.

Rättegången mot Xilai kantades av
både rättsliga och mediala skandaler. En djup skiljelinje visade sig i
KKP mellan de som stödde Xilai och hans reformarbete och de som istället
stödde den skenande kapitalistiska utveckling Kina har haft sen
ordförande Mao Tse-Tungs frånfälle.

Oktoberrörelsen sänder
solidaritet till Bo Xilai och hoppas att det kinesiska proletariatets
och den nymaostiska rörelsens strid mot den kapitalistiska rovdriften
slutar i seger