Vi kommer aldrig att glömma och vi kommer aldrig förlåt det
som hände i Ådalen 1931 den 14 maj. Vila i frid:

Eira Söderberg, 20 år.
Erik Bergström, 31 år.
Evert Nygren, 22 år.
Sture Larsson, 19 år.
Viktor Eriksson, 35 år.

här vilar
en svensk arbetare
stupad i fredstid
vapenlös, värnlös
arkubuserad
av okända kulor
brottet var hunger
glöm honom aldrig