Den borgerliga staten visar i kristider upp sitt rätta ansikte. Gång på gång påvisas den gamla sanningen att kapitalismen som system tillsammans med dess ökande klassklyftor föder fascism. I Grekland hjälper det nazistiska partiet Gyllene Gryning den borgerliga statens polis att arrestera och utvisa papperslösa flyktingar som av nödtvång har flytt sina krigs- eller svälthärjade länder för ett bättre liv i Europa. Samma sak gäller i Ungern med nazistpartiet Jobbiks och den ungerska polisens outtröttliga jakt på judar och romer. Nu visar den svenska borgerliga staten och dess fascistpolis att denna inte heller utgör ett undantag.

Kort efter att sverigedemokratiska riksdagsledamöter anfaller en person av invandrarbakgrund med järnrör, så anammar den svenska staten, och dess främsta förtryckarorgan polisen, liknande metoder. REVA, ett projekt som syftar till att kategorisera människor efter gamla 1930-talsklingande rasstereotyper, med polisvåld som främsta metod, har sjösatts i Sveriges större städer. Polisen använder metoder som de flesta anser hör 1940-talets Tyskland till för att kunna göra skillnad på folk och folk. De går helt sonika runt i tunnelbanorna och kräver att de som ”ser utländska ut” måste identifiera sig på plats. I många fall har inrikesföddas nationella identitet satts i fråga – och vägran att uppvisa giltiga passhandlingar ger en resa till polisstationen utan att passera gå. Vad är nästa steg? Att utlandsfödda tvingas bära davidsstjärnor av olika slag på jackan för snabb identifiering?

Vi kräver att Sveriges samtliga arbetare, studenter, arbetslösa, inrikesfödda såväl som utrikesfödda, att ni reser er raka, beger er till fronten och börjar slå tillbaka mot den fascistiska polismakt som hotar samhällets sämst ställda! Inte ett steg till tillbaka mot den svenska fascistiska polismakten eller dess borgerliga förtryckarstat!

Arbetarklassen har ingen nation!

Uttalandet antaget av Oktoberrörelsens politbyrå