Blog Image

Oktoberrörelsens blogg - nytt.oktoberrorelsen.se

Krossa den borgerliga fasciststaten – riv upp REVA!

Officiella uttalanden Posted on 2013-03-04 11:30:45

Den borgerliga staten visar i kristider upp sitt rätta ansikte. Gång på gång påvisas den gamla sanningen att kapitalismen som system tillsammans med dess ökande klassklyftor föder fascism. I Grekland hjälper det nazistiska partiet Gyllene Gryning den borgerliga statens polis att arrestera och utvisa papperslösa flyktingar som av nödtvång har flytt sina krigs- eller svälthärjade länder för ett bättre liv i Europa. Samma sak gäller i Ungern med nazistpartiet Jobbiks och den ungerska polisens outtröttliga jakt på judar och romer. Nu visar den svenska borgerliga staten och dess fascistpolis att denna inte heller utgör ett undantag.

Kort efter att sverigedemokratiska riksdagsledamöter anfaller en person av invandrarbakgrund med järnrör, så anammar den svenska staten, och dess främsta förtryckarorgan polisen, liknande metoder. REVA, ett projekt som syftar till att kategorisera människor efter gamla 1930-talsklingande rasstereotyper, med polisvåld som främsta metod, har sjösatts i Sveriges större städer. Polisen använder metoder som de flesta anser hör 1940-talets Tyskland till för att kunna göra skillnad på folk och folk. De går helt sonika runt i tunnelbanorna och kräver att de som ”ser utländska ut” måste identifiera sig på plats. I många fall har inrikesföddas nationella identitet satts i fråga – och vägran att uppvisa giltiga passhandlingar ger en resa till polisstationen utan att passera gå. Vad är nästa steg? Att utlandsfödda tvingas bära davidsstjärnor av olika slag på jackan för snabb identifiering?

Vi kräver att Sveriges samtliga arbetare, studenter, arbetslösa, inrikesfödda såväl som utrikesfödda, att ni reser er raka, beger er till fronten och börjar slå tillbaka mot den fascistiska polismakt som hotar samhällets sämst ställda! Inte ett steg till tillbaka mot den svenska fascistiska polismakten eller dess borgerliga förtryckarstat!

Arbetarklassen har ingen nation!

Uttalandet antaget av Oktoberrörelsens politbyråNordkorea – en imperialists värsta mardröm

Utrikes Posted on 2013-03-04 11:27:42

Nordkorea är ett mycket kontroversiellt ämne. Det bedrivs en mediehets av enorma proportioner främst från borgerlig dagspress och borgerliga nyhetsbyråer gentemot det “underliga” lilla landet i Asien. Hur Nordkorea ser ut inrikespolitiskt kan vi alla säkerligen ha olika uppfattningar om, troligtvis eftersom att inte jättemycket är känt om landet. Utrikespolitiskt, som anti-imperialister, måste man ändock se Nordkoreas förtjänster:

“Även om vi får se nya sanktioner så är det mycket begränsat hur effektiva de är. Man måste vara ganska kreativ för att komma på nya sanktioner mot Nordkorea, säger Ulv Hansen.” (SvD, 12/2-2013)

USA är alltså frustrerade på grund av två huvuddrag i Nordkoreas politiska generallinje, Kimilsungismen-Kimjongilismen:

1) Nordkorea har lagt fast Juche-linjen, dvs. de strävar efter totalt självförsörjande, trots att detta innebär ett oerhört umbäranden för dem och deras befolkning. Detta betyder att det inte riktigt går att göra sanktioner mot dem, speciellt inte heller då Kina, som är deras största handelspartner, har varit tydliga med att de kommer fortsätta handla med dem.

2) Nordkorea sätter Songun-linjen främst, viket betyder att de sätter försvaret mot USA:s invasionshorder främst. Då USA och Sydkorea har kärnvapen betyder detta att även Nordkorea måste ha kärnvapen. I förlängningen blir det omöjligt för USA att göra samma sak som de har gjort i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Mali – då de vet att om de anfaller Nordkorea så kommer de inte att backa en tum – och de skulle inte tveka att skjuta tillbaka…

Så. Det går inte att svälta ut dem. Och det går inte att invadera. En imperialists värsta mardröm. De bevarar därför sin nationella suveränitet – och vägrar bli en lydrepublik till USA-imperialismen som deras grannar i Syd har tvingats bli.

Länge leve den anti-imperialistiska frihetskampen!